Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „r.o.d.o.” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest CIEPŁY MONTAŻ Agnieszka Adamczak z siedzibą w Koscianie, ul. Wojciecha Maya 64, NIP 698-154-88-92.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: cieplymontaz@wp.pl
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będa w celu:
 • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.,
 • przesyłania informacji handlowej, w tym realizacji usługi Newsletter pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) r.o.d.o.).
 1. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu ewentualnego odwołania przez Panią / Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 2. Pani / Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Żądania praw podmiotów danych również można zgłaszać pod adresem e-mail: cieplymontaz@wp.pl
 5. Posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy r.o.d.o.
 6. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pobrane.